Fôrvert
                                                                                
Vi vil av og til ha behov for fôrvert for å kunne ta vare på en linje i vårt oppdrett eller for å anskaffe en hann som vi kan bruke i avl. Vi ønsker at kattene som bor hjemme hos oss skal få bo her livet ut, og vi ønsker ikke ha flere katter enn vi har tid til. Det begrenser seg derfor selv hvor ofte det er aktuelt ta inn en ny katt, og bruk av fôrvert som kan tilby et livslangt hjem til fôrkatten kan dermed være en god løsning for alle parter slik vi ser det. Har du planer om å starte oppdrett selv, kan det å starte som fôrvert være en nyttig måte å erverve kunnskap og erfaring på.

Hva vil det si være fórvert?
Katten bor hos fórvert hele tiden fra den er klar til å flytte fra sin mamma ved minst 12 ukers alder, og fôrvert betaler ingen ting for å motta katten. I fôravtaleperioden er det vi som formelt står som eiere og bestemmer over hvordan den skal brukes i avl. Vi dekker også alle avlsrelaterte utgifter. Vanlige utgifter ved det å ha katt (som mat, sand, årlig vaksine etc) dekkes av fórvert. Katten kan ikke gå fritt ute så lenge den er fertil. Når fôravtaleperioden er over blir katten overført i fórverts eie vederlagsfritt.

Lengden på fóravtaleperioden avtales mellom fórvert og oss som oppdrettere. Dreier det seg om en hunn, ønsker vi et kull på henne før fôrvert overtar som eier. Eventuell forlengelse av foravtaleperioden vil baseres på frivillighet. Har du planer å starte et oppdrett selv og alt ligger til rette for det, kan det eventuelt gjøres avtale om at du selv som oppdretter kan ta et kull eller to på henne etter å ha overtatt som eier. Er det en hann, vil fôravtalen strekke seg over et avtalt tidsrom eller for et avtalt antall kull. Fôravtaleperioden for en hann vil også kunne avhenge av hvor greit det går å holde han fertil. Er man heldig merker man knapt nok at det er en fertil hann man har i hus, mens andre både luktes og høres. Blir det problemer finner vi en løsning sammen. Han skal være kastrert før han overføres i fórverts eie.

Hvem er du? 
Det er en fordel om du har litt erfaring med katt fra før. Vi ønsker at du bor i eller i nærheten av Oslo eller ev. i Alvdal/Nord-Østerdal. Gjelder det en hann, bør du ikke ha andre fertile katter hjemme. Og så må du så klart være glad i katter og ha mulighet til å sette av den tiden den fortjener :).

Om du tror dette kan være noe for deg eller ønsker mer informasjon, er det bare å ta kontakt på e-post til: magny.eggestad@gmail.com
-og fortell gjerne litt om deg selv.