Ved nedkjørselen til Grense Jakobselv.Norsk og russisk grensepåle på hver sin side av elven.Oscar den II´s kapell

Grense Jakobselv
Grense Jakobselv var neste stoppested. -Et utrolig spesielt sted! For det meste fraflyttet, men noen spredte enkelthus var fortsatt bebodd. Hele stedet var sterkt preget av nærheten til den russiske grensen. Grensen gikk langs dypålen i den lille elva i dalbunnen, og var fortsatt godt bevoktet av begge sider. En fot på feil side av grensen medfører avhør og bøter. Ferdsel langs elven etter at det er mørkt er forbudt. Det står jevnlig grensepåler rett overfor hverandre på hver side av grensen, gule og svarte på norsk side, røde og grønne på den russiske. Så utrolig nære hverandre. Et høydepunkt var Oscar den II´s kapell fra 1869. En flott steinbygning med interessant historie. Nordmennene klaget til svenskekongen på at russerne fisket innenfor den norske grensen, og ba om å få satt opp en kanon. Svenskekongen mente at et kapell kunne gjøre samme nytte, og dette ble reist på et lett synlig sted fra havet. Det fikk følgelig navn etter svenskekongen på den tiden. Den lille kirkegården utenfor vitner er interessant kulturhistorie. På gravstøttene stod det både norske, samiske, russiske og finske navn. Et helt lite internasjonalt samfunn i sin tid. Havna lå åpent og værhardt til ut mot Barentshavet. -Noe moloen bar preg av.
-og kirkegård.
Noen måtte gripe anledningen til å vasse i Barentshavet!Det som en gang har vært en molo i havna i Grense Jakobselv.